Rood Koudasfalt

Duurzaam koudbereid polymeer gemodificeerd rood Koudasfalt SHB 3000, maakt het repareren van asfalt en betonverharding eenvoudig. Door diverse verbeteringen (polymeermodificaties) van de bitumen is SHB 3000 kwalitatief beter (sterker, duurzamer) dan standaard Koudasfalt.

Hierdoor is het mogelijk om gaten te vullen op wegen met zware belasting. SHB Rood koudasfalt wordt direct vanuit de zak of emmer verwerkt. Na verdichting met een asfaltstamper of trilplaat kan de weg direct open worden gesteld voor verkeer.

Verwerking

1. Maak de ondergrond vrij van losse delen met bijv. een handbezem.
2. Breng de Bitumen kleefprimer aan op het oppervlak.
3. Verdeel het rode koudasfalt en houd hierbij ongeveer 10% overhoogte aan.
4. Strooi het oppervlak licht af met wat scherp zand.
5. Verdicht het rode koudasfalt met een asfaltstamper of trilplaat.
6. De reparatie is voltooid en direct overrijdbaar!

Voordelen

Kant-en-klaar product
Rood van kleur
Verbeterde hechting
Blijvend stroef oppervlak
Voldoet aan besluit bodemkwaliteit

Toepassingen

• Uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken plaatsen in asfalt
• Reparatie van brede scheuren en sleuven
• Aansluiting van asfalt op klinkerbestrating
• Reparatie van betonwegen
• Vullen van (boorkern)gaten

Technische eigenschappen

Verwerkingstijd Onbeperkt.
Belastbaar Direct belastbaar.
Laagdikte Afhankelijk van gradatie.

Verbruik
12,5L per emmer à 25kg
~ 1m2 1 cm dik per 25 kg.

Gradaties
0-3

Kleur
Rood

Verpakking
Emmer 25 kg / 36 stuks per pallet

Opslag en houdbaarheid
(ongeopende verpakking, niet in de zon)
Zak: minimaal 6 maanden houdbaar.
Emmer: 12 maanden op beschutte plaats met
temperaturen tussen 5° en 25°C.