PRO Beton 712

OMSCHRIJVING
Snelhardende krimparme betonwegenmortel welke door zijn snelle sterkteopbouw al na 1 uur belastbaar is. Door een voor afgewogen zand/splitmengsel met los PE cementzakje is PRO Beton 712 eenvoudig en snel verwerkbaar.

TOEPASSING
* Rugvulling rond nieuwe of herstelde inspectieputten
* Verankering van straatmeubilair zoals palen

VOORDELEN
√ Na ca. 1 uur belastbaar
√ Krimparm
√ Gemakkelijk verwerkbaar
√ Hoge eindsterkte: 66N/mm2 na 28 dagen
√ Snelle druksterkteopbouw: ca. 15N/mm2 na 1 uur,
41N/mm2 na 24 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

OMSTANDIGHEDEN
Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C (of
indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 5°C
daalt) of boven 30°C.

VOORBEREIDING
Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van losse delen, olie of vet; eventueel zandstralen.
De te verlijmen oppervlakken bevochtigen, er mag
echter geen water op het oppervlak blijven staan.

VERWERKING
Zak PRO Beton 712 opensnijden en het PE zakje met de cementcomponent verwijderen.
Het zand/grind mengsel in de kuip storten en al mengend 1.5 liter leidingwater toevoegen.
Onder roeren de cementcomponent rustig in het mengsel strooien, indien nodig 0.5 tot maximaal 1.0 liter leidingwater toevoegen.
De mortel uitgieten, na 1 uur is PRO Beton 712 volledig belastbaar.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Troffel / schop, mengkuip en eventueel panmenger
(mengen bij laag toerental).

Technische Eigenschappen

KLEUR
Grijs

VERBRUIK
2 kg per m2 per mm laagdikte

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Druksterkte (5°C) 2 uur: 15N/mm2
24 uur: 29N/mm2
28 dagen: 58N/mm2
Druksterkte (20°C) 2 uur: 22N/mm2
24 uur: 41N/mm2
28 dagen: 66N/mm2
Treksterkte n.v.t.
Hecht/treksterkte n.v.t.
Dichtheid 2,34kg/L
Verwerkingstijd 5 tot 10 minuten
Afbindtijd 15 minuten
Laagdikte 20 tot 250mm

VERPAKKING

Zak a 25kg / 40 zakken per pallet.
In elke 25kg verpakking bevindt zich een apart zakje met de
juiste hoeveelheid cement.

VERVOER EN OPSLAG
6 maanden in ongeopende verpakking bij temperaturen tussen
5° en 30°C.

REINIGING GEREEDSCHAP
Schoonmaken met water, na droging alleen mechanisch
te reinigen.

VOORZORGEN

Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en
stofmasker wordt aangeraden. Dit cementproduct
kan irritatie aan de huid veroorzaken. Bij contact met
de ogen onmiddelijk overvloedig met schoon water
uitspoelen en een arts raadplegen.