Duurzaam &
Milieuvriendelijk Asfalt

Ons streven is om het ‘groenste’ koudasfalt van Nederland te produceren. 
Hoe we dit doen, leest u op deze pagina.

Vragen? Neem contact op Reparatie Advies Tool

Vanwege de bitumineuze aard van onze producten zijn vrijwel al onze verpakkingsmaterialen vervaardigd uit plastic.

Aangezien plastic een belangrijke factor is van onze co2 emissie hebben we ons tot doel gesteld om het gebruik hiervan drastisch te verminderen.

Een veel gebruikte verpakking is een plastic emmer met 25 kg reparatiemateriaal. De hoge kwaliteit emmer (gemaakt van regeneraat kunststof) die we hiervoor gebruiken maakt het mogelijk om de emmer gemiddeld drie keer te hergebruiken.

De terugname van emmers verloopt via een speciaal recycling programma waarbij gebruikte emmers bij levering van nieuwe materialen weer worden ingenomen.

Ook pallets worden desgewenst op deze wijze ingenomen en hergebruikt. 

Na een aantal keren hergebruiken voldoen de meeste emmers niet meer aan onze verpakkingseisen en worden ze dus niet langer hergebruikt.

In plaats van het afvoeren van deze emmers als afval worden ze ingenomen en gerecycled door een speciale afvalverwerker. Deze verwerkt de emmers vervolgens tot grondstoffen die onder meer gebruikt worden voor het vervaardigen van parkbankjes en speciekuipen.

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het doel van het besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer.

Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

De reparatieproducten van Koudasfalt van den Broek voldoen aan dit besluit. Een rapport hiervan is op te vragen via info(at)koudasfalt.nl

Onderhoud van infrastructuur gaat vaak gepaard met een hoge mate van energieverbruik en aanzienlijke CO2 emissies. Ondanks diverse innovaties blijft het produceren, transporteren en verwerken van warm asfalt vormt een grote drijvende factor in dit energieverbruik.

Koudasfalt reparatie producten bieden, naast een budgetvriendelijk alternatief, ook een energievriendelijk alternatief voor kleinschalige herstel met warm asfalt. De CO2 uitstoot van een reparatie met koudasfalt is vele male kleiner dan een reparatie met warm asfalt.

Wij kijken voortdurend naar de CO2 emissie van alle onderdelen van onze productie, verpakkingen, logistiek en kantoor, etc. In tegenstelling tot handelaren hebben wij als producent namelijk veel meer controle over hoe onze producten worden vervaardigd.

De eerste stap op weg naar reductie van CO2 emissie is het beginnen met registreren van de factoren die ten grondslag liggen aan de uitstoot. Om deze reden heeft een extern bureau met expertise op dit gebied een onderzoek uitgevoerd waarbij alle elementen van CO2 uitstoot in kaart zijn gebracht.

Daarbij is, overeenkomstig de internationale regelgeving, een onderscheid gemaakt tussen de emissies veroorzaakt met eigen middelen (directe emissies, scope 1) en de indirecte emissies, die veroorzaakt zijn door derden ten behoeve van leveringen aan Koudasfalt.

Het betreft elektriciteit (scope 2) en leveringen van leveranciers en de diensten van dienstverleners, zoals bijvoorbeeld afvalverwerking (scope 3).

Voor zover ons bekend is er geen enkele andere producent ter wereld die per eenheid product de CO2 emissie per eenheid product voor scope 1, 2 en 3 heeft bepaald.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Contact