Bitulas Band opstaande Bitumenband

Toepassing
Verticaal bitumenband is een product dat wordt aangebracht tussen een bestaande en nieuwe asfaltlaag of tussen kantopsluiting en nieuw aangebracht asfalt. Het belangrijkste effect van verticale bitumenband is het beschermen van de naden in asfaltconstructies tegen waterindringing en scheurvorming. Na het aanbrengen van verticale bitumenband tegen de bestaande kant wordt het nieuwe asfalt direct tegen de band aangewerkt. Door de hitte van het asfalt versmelt de bitumenband waardoor de naad wordt afgedicht.

Technische Eigenschappen

Verwerking
De randen moeten droog, schoon, vrij van vorst, olie en vet zijn. Losse delen moeten worden verwijderd. Natte randen met de brander drogen. De voegband uitrollen langs de rand met het schutpapier naar boven. Vervolgens wordt het schutpapier verwijderd en de voegband met behulp van een spatel met de klevende zijde op de rand aangedrukt. Het voegenband smelten is niet vereist.

Verpakking
30 x 10 mm – Doos  63 m1
40 x 10 mm – Doos 40 m1

Opslag
Niet hoger opstapelen dan 4 dozen. Koel en droog bewaren.